Mantarın beslenmesi için gerekli organik maddelerin ayrıştırılması ve bazı besin elementleri eklenmesi sonucu elde edilen ortama mantar yetiştiriciliğinde "Kompost" denir.


Kültür mantarının yetiştirilmesinde daha çok taze at gübresi ya da değişik bitkisel kaynaklı ham materyallerden hazırlanan sentetik (yapay) kompost kullanılmaktadır. Her zaman istenilen nitelikte taze at gübresi bulmak oldukça zordur.Bu nedenle at gübresi yerine geçecek sentetik kompost hazırlama formülleri geliştirilmiştir. Sentetik kompost yapımında buğday sapı, çeltik sapı, çavdar sapı, parçalanmış mısır koçanı gibi kolaylıkla ve ucuza bulunabilecek ham materyaller kullanılır. Kompostun fermentasyon ve pastörizasyon gibi aşamaları vardır. Kompost hazırlandıktan sonra; kültür mantarı sporlarından laboratuvar şartlarında buğday tanelerine sardırılan misel tohumları komposta karıştırılarak torbalanır.